Tag Archives: שנאים

שנאים

שנאים

שנאים – האם כדאי לקנות שנאים באינטרנט? אי אפשר לדבר על מכשיר חשמלי מבלי להידרש לסוגיית השנאים. שנאים הם חלק אינטגרלי בכל מכשיר חשמלי מכיוון שהם מבצעים שני תפקידים חשובים ביותר. ראשית כל השנאי נועד לשמור על מתח צף וכך לשמור על המשתמשים במכשיר מפני התחשמלות ושנית השנאי משמש להמרה (שינוי) בין מתח הכניסה למתח היציאה. כך אם אתם קונים מכשיר ...

Read More »